ผู้บริหาร


นายคมสรร   รสดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

รองผู้อำนวยการ

วันนี้ ( 20 กุมภาพันธ์ 2558) มีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนนักเรียนม.3และม.6 โดยมีท่านผู้อำนวย รองผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมงานในครั้งนี้

คิวอาร์โค้ด