ผู้บริหาร


นายคมสรร   รสดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

รองผู้อำนวยการ


นางสาวพิศมัย  ยลถวิล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวัลลภ  ชัยยะ
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวบุษบา  วุฒิสว่าง
ครูอัตราจ้าง

คิวอาร์โค้ด