ผู้บริหาร


นางสาววิไล  พังสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

รองผู้อำนวยการ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน      พระเกี้ยวน้อย

สีประจำโรงเรียน      ฟ้า - ชมพู

สีฟ้า หมายถึง

1. ท้องฟ้า กว้างใหญ่ไพศาล ลูกเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ต้องเป็นผู้มีจิตรใจกว้างขวาง เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี มีน้ำใจ

2. ฟ้าอยู่สูง หมายถึง เจ้าฟ้า เจ้าแผ่นดิน ซึ่งโรงเรียนนี้ได้รับพระราชทานที่ดินให้สร้างโรงเรียน

3. สีฟ้าเป็นสีแห่งความสดใส ลูกเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ต้องเป็นผู้มีจิตรใจร่าเริง  สุภาพ อ่อนน้อม

สีชมพู  เป็นสีของลูกพระเกี้ยว
 
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน เฟื้องฟ้าชมพู

1. เป็นต้นไม้ทนแล้ง มีหนามแหลมคม หมายถึงลูกเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี เป็นผู้ที่เข้มแข็ง อดทน ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก เป็นคนที่มีความคิดเฉียบแหลม

2. ดอกสีชมพูเป็นช่อดอกมีดอกตลอดปี หมายถึง ลูกเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี มีความสามัคคี รักหมู่คณะ พร้อมที่จะทำดีทุกเวลา

คิวอาร์โค้ด