ผู้บริหาร


นายคมสรร   รสดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

รองผู้อำนวยการ

        
  นายณัฐวุฒิ  แดงสมดี
ประธานนักเรียน
 
   
 นายวงศกร  เหมือนฤทธิ์
ประธานคณะราชพฤกษ์
นางสาวเจนจิรา   ชนะบุญ
ประธานคณะสารภี
นางสาวแพรวนภา  มอไธสง
ประธานคณะยูงทอง
     
น.ส.ลัดดาวัลย์  ปิ่นทอง
ประธานคณะอินทนิล
  นางสาววาสนา  วรรณประภา
ประธานคณะปาริชาต 


                                                                                

คิวอาร์โค้ด