ขอให้นักเรียนผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้รายงานตัว พร้อมรับเอกสารมอบตัว
>>> ชั้นมัธยมศึกษาที่ปี 1 รายงานตัววันที่ 30 มีนาคม 2565
ณ ห้องประชุมวัจนะรัตน์ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.
>>> ชั้นมัธยมศึกษาที่ปี 4 รายงานตัววันที่ 31 มีนาคม 2565
ณ ห้องประชุมวัจนะรัตน์ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.
ดูประกาศรายนักเรียนสอบผ่าน ชั้น ม.1 ==>> คลิกที่นี่
ดูประกาศรายนักเรียนสอบผ่าน ชั้น ม.4 ==>> คลิกที่นี่