ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐาน ม.1 และ ม.4
เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2565
1.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สอบวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 -12.00 น.
คลิกเพื่อดูรายชื่อ....ที่นี้ >>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1
2.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สอบวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 -12.00 น.
คลิกเพื่อดูรายชื่อ....ที่นี้ >>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.4