โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน
กิจกรรมค่ายภาษาไทย ณ ธาริดาแกรนด์วิวรีสอร์ท ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563