โครงการเครือข่ายต้นกล้า อบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ สวนนงนุช นาดี ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2563