กิจกรรมรอบรั้วฟ้าชมพู

ประกาศทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site เต็มรูปแบบ

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
ทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site เต็มรูปแบบ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
(ให้นักเรียนมาเรียนพร้อมกันทุกคน)
โปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019