กิจกรรมรอบรั้วฟ้าชมพู

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 สพม. เขต 7 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรี

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีสตริง และการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี