กิจกรรมรอบรั้วฟ้าชมพู

พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2/2562

พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562