กิจกรรมรอบรั้วฟ้าชมพู

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 2562

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปี 2562 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี