หลักสูตรระเบียบฯบุคคล

โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตรระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2562 โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ณ โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Album info

Language preference