กีฬาต้านยาเสพติด

สภานักเรียนร่วมกับชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม กีฬาต้านยาเสพติด "ภายใต้แนวคิด เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด" มอบรางวัลการแข่งขัน วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

Album info

Language preference