พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หล่อเทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา ประปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

Album info

Language preference