กลุ่มสัมพันธ์ 62

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา (กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมดุสิตปิยมินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี

Album info

Language preference