มอบเกียรติบัตรนักเรียน5

มอบเกียรติบัตร นักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ณ โรงเรียนวัดใหม่กรงทองและนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ดูแลกิจกรรมส่งเสริมออมทรัพย์ ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน มอบให้ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

Album info

Language preference