โครงการจิตอาสา

โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาตำบลหนองกี่ เก็บขยะสองข้างทาง ถนนสาย304 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

Album info

Language preference