มอบตัว ม.1,ม.4

ภาพบรรยากาศการมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมดุสิตปิยมินทร์ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี วันที่ 7 เมษายน 2562 ขอต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านด้วยความยินดี

Album info

Language preference