ค่ายลูกเสือ ม.1

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

Album info

Language preference