สอบธรรมสนามหลวง 61

สนามสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี จัดโดยสำนักเรียนวัดโคกอุดม สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี โท และเอก ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Album info

Language preference