ทัศนศึกษา ม.4 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 2 กันยายน 2561 ณ สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี

Album info

Language preference