พัฒนาระบบ 4.0

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทราอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ณ ห้องประชุมวัจนะรัตน์ ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Album info

Language preference