ทอดผ้าป่า 2562

คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียน ต้อนรับคณะเจ้าภาพผ้าป่า การทอดผ้าป่าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาและกิจกรรมของนักเรียน ประจำปี 2562 ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

Album info

Language preference