กุลธรฯ มอบหนังสือ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 บริษัท กุลธรพีเมียร์ จำกัด บริจาคหนังสือให้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ทางโรงเรียนขอขอบคุณบริษัท กุลธรพีเมียร์ จำกัด เป็นอย่างยิ่ง ทางโรงเรียนจะนำหนังสือไปใช้ประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป

Album info

Language preference