วันคริสต์มาส 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ซึ่งกิจกรรมมีการแสดงละคร การเต้น ร้องเพลง ประกวดการแต่งกายชุดซานต้าและซินดี้ การแสดงดนตรี

Album info

Language preference