มอบเกียรติบัตร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้บริหารโรงเรียนเตรีมยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี มอบเกียรติบัตรนักเรียนตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัถกรรม ปีการศึกษา 2561, นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทดสอบทักษะวิชาการด้านการศึกษาของนักเรียนเขตจังหวัดปราจีนบุรี โรงเรียนในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ณ วัดใหม่กรงทอง ,ตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา

Album info

Language preference