พิธีประดับสายยงยศ

ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ประดับสายยงยศ ประจำปีการศึกษา 2561
โดยมีผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ คณะครูได้ร่วมพิธีประดับสายยงยศลูกเสือเนตรนารี ณ หอประชุมดุสิตปิยมินทร์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562

Album info

Language preference