ลงแขกเกี่ยวข้าว

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อการเรียนรู้เกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้อำนวยการ นายคมสรร รสดี และ ครูทวี เจริญพร นำคณะครู นักเรียนและประชาชนผู้สนใจ เกี้ยวข้าว ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

Album info

Language preference