วันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Album info

Language preference