ภูมิใจในเอกลักษณ์

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี ณ ถนนวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

Album info

Language preference